Video – Secțiunea 3.4. Partajarea costurilor. Evidența Producției bazată pe 1C

Modulul vă permite să reflectați costurile materiale, de muncă și financiare. Estimarea costurilor în termini financiari oferă o reflectare proporțională a consumului de diverse resurse pe diverse ramuri de activiatate.

Lista lecțiilor (6)

Caracteristici cheie:

 • contabilitatea și distribuirea costurilor articolului;
 • înregistrarea și distribuirea cheltuielilor detaliate;
 • casarea cheltuielilor pentru producere fără comenzi pentru fabricare;
 • formarea activelor și pasivelor;
 • calcularea costului de producție;
 • contabilitatea altor cheltuieli și venituri;
 • distribuirea cheltuielilor pentru rezultatele financiare.

Programul vă permite să partajați și să repartajați cheltuielile, care formează:

 • costul de producere – cheltuielile sunt incluse în costul produselor fabricate (lucrările efectuate);
 • costul activelor circulante – formarea costului integral al achiziționării și al întreținerii resurselor materiale;
 • costul activelor imobilizate – formarea costului imobilizărilor viitoare și al imobilizărilor necorporale, contabilizarea costurilor de construcție a capitalului și a cercetării și dezvoltării;
 • rezultat financiar – obiectele de contabilitate sunt domenii de activitate, organizațiile (inclusiv în scopul generării de profituri și pierderi ale organizațiilor), centre de responsabilitate sub formă de subdiviziuni.
Meniu